TY REN D17
prev
  • TY REN D17
  • TY REN 17
  • TY D17
next

Tên SP: TY REN D17

Ty 17

Ty ren D17

Ty ren không mạ Phi 17

Ty Gông cột D17

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Công ty Phoenix sản xuất Ty Ren, Tán Chuồn đầy đủ các kích thước cho các công trình xây dựng. 

Ty Ren có các chiều dài: 1m; 2m; 3m

Đường kính: D17

Chuyên dùng để gông giữ coppha tường, coppha cột, coppha dầm 

TY REN D17