CÂY CHỐNG TĂNG 5M
prev
  • CÂY CHỐNG TĂNG 5M
  • CÂY CHỐNG 5M
  • CỘT CHỐNG 5M
  • CÂY CHỐNG SÀN 5M
next

CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG TĂNG 5.0M

CÂY CHỐNG THÉP 5.0M

CỘT CHỐNG 5.0M

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

CÔNG TY PHOENIX: Sản xuất Cây Chống, Cây Chống Tăng 5.0m, Cây Chống Thép 5.0m

CÂY CHỐNG TĂNG 5.0M

Vỏ cây chống 2m, ống thép D60, dày 2ly

Ruột cây chống 3m, ống thép D49, dày 2ly

Chiều cao cây chống sàn tối đa là 5.0m

Chiều cao chống sàn tối thiểu là 3.0m

Cây Chống 5m