Khung Giàn Giáo

Dàn Giáo, Giàn Giáo, Giàn Giáo Chữ H, Khung Dàn Giáo, Giàn Giáo Xây Dựng. Hệ giàn giáo khung hiện nay có các khẩu độ chiều cao phổ biến như sau:

- Dàn Giáo 1.7m, có đầu 

- Giàn Giáo 1.53m, có đầu 

- Dàn Giáo 1.2m, không đầu

- Giàn Giáo 0.9m, không đầu 

dàn giáo khung

Khung Dàn giáo 1700x1250x2ly, 1.8ly, có nòng

Khung Giàn Giáo 1530x1250x2ly, 1.8ly, có nòng

Khung giàn giáo 1.7m và 1.53m sử dụng chéo giàn giáo dài 1.96m (khoảng cách hai lỗ)

giàn giáo khung

Khung Dàn Giáo 1200x1250x2ly, 1.8ly, không nòng

Giàn Giáo Khung 900x1250x2ly, 1.8ly, không nòng

Cấu tạo khung 1,2m và 0.9m lắp tầng trên cùng và không có đầu nối để lắp đặt kích tăng đầu.

Hai loại khung giáo này sử dụng chéo dài 1.71m (khoảng cách tâm hai lỗ)

khung dàn giao

Để có thông tin hay liên hệ với chúng tôi qua hotline 0902 976 858 

Hoặc qua mail quangquan.phoenix@gmail.com